Trening medyczny

 
 

Co to jest trening medyczny

 
trening medyczny WarszawaTrening medyczny jest to forma treningu specjalistycznego, będącego połączeniem fizjoterapii z treningiem funkcjonalnym, który w pierwszej kolejności skupia się na likwidacji funkcjonalnej dysfunkcji aparatu ruchu. Opiera się na badaniu i ocenie funkcjonalnej według ortopedycznych standardów, a kolejnie pracy indywidualnej z pacjentem/klientem pod kątem jego dolegliwości ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, metabolicznych, etc., wykorzystując metody fizjoterapeutyczne oraz ćwiczenia, dobrane według zasad profilaktyki przeciw i pourazowej.
 
Istotnym elementem treningu medycznego są techniki rozciągające i przywracające prawidłową długość mięśni.
Metody, w tym celu stosowane, opisuję w dziale Stretching fizjoterapeutyczny.
Trening medyczny przeprowadzany jest przez odpowiednio przygotowanego trenera/terapeutę, który dysponuje wiedzą nie tylko z zakresu sportu, ale również fizjoterapii i rehabilitacji, dzięki czemu jest treningiem bezpiecznym.
Jego wielką zaletą jest to, że może on przebiegać w warunkach panujących w klubach fitness, a nawet domowych, tym samym zapewniając pacjentom komfort wykonywania ćwiczeń w warunkach odmiennych, od tych panujących w salach szpitalnych, czy rehabilitacyjnych.

 

Wskazania do treningu medycznego

 
trening medyczny WarszawaWskazania dla treningu medycznego to przede wszystkim urazy i schorzenia układu ruchu, ale także korekta wad postawy, przywrócenie prawidłowej długości przykurczonym grupom mięśniowym, przywrócenie poprawnych wzorców ruchowych, eliminacja zespołów bólowych (nabytych np. na skutek siedzącego trybu życia), powrót do sprawności ruchowej po przebytej kontuzji, czy chęć poprawienia swoich wyników sportowych. Testy stosowane w treningu medycznym określają i diagnozują dysfunkcje ruchowe, dążąc do ich optymalizacji bez względu na wiek, stopień zaawansowania i kondycję osoby trenującej.
 

Dla kogo jest trening medyczny

 
Trening medyczny jest dedykowany głównie osobom, które po okresach rehabilitacji potrzebują kontynuacji oraz tym, którym np. lekarz specjalista zalecił działania profilaktyczne. Ze względu na poprawę sensomotoryki, trening medyczny jest użyteczny także tym, których celem jest zwiększenie efektywności treningu lub bezpieczny powrót do pełnej formy sportowej po przerwie. Przebieg treningu polega na indywidualnym doborze ćwiczeń do schorzenia osoby trenującej.
 

Cele i korzyści treningu medycznego

 
Trening medyczny bazuje na poprawie propriocepcji, czyli czucia głębokiego, koordynacji wewnątrzmięśniowej, stabilizacji oraz aktywacji. Prowadzi do przywrócenia naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych. Głównym założeniem jest zwiększenie motorycznej kontroli ciała poprzez ćwiczenia angażujące całe taśmy mięśniowe, a nie jedynie wyizolowane aktony. Ten rodzaj treningu stanowi również płynne przejście od ćwiczeń rehabilitacyjnych, poprzez profilaktykę, aż do regularnej aktywności fizycznej. Może być więc traktowany także, jako forma „zaszczepiania” zdrowego nawyku.
 

Z wybranych celów i korzyści treningu medycznego można wymienić:

trening medyczny Warszawa– zmniejszenie dolegliwości bólowych
– przywrócenie i poprawa ruchomości stawowej
– poprawa wytrzymałości, siły i koordynacji
– poprawa jakości czynności dnia codziennego
– przywrócenie utraconych wzorców ruchowych
– profilaktyka urazów
– redukcja tkanki tłuszczowej
– poprawa wytrzymałości chrząstki stawowej, więzadeł, ścięgien i mięśni
– powrót do aktywnego i zdrowego stylu życia
– zmniejszenie przeciążeń
– przygotowanie organizmu do powrotu do aktywności sportowej
– poprawa techniki potrzebnej do uprawiania dyscypliny sportu
– zwiększenie efektywności treningu sportowego
 
Trening medyczny stanowi końcowy etap usprawniania ruchowego, co skutkuje tym, że organizm pracuje motorycznie jako jedna, spójna całość.
 
trening medyczny Warszawa